Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

79961 Entries

Searching for: subo

ginayat: o
Tagalog: ginayat English: o Edit
subo, magsubo, isubo: Word: subo
Active Verb: magsubo
Passive Verb: isubo
English Definition: (verb) to feed; to put food into the mouth
Examples: 1) Huwag kang magsubo ng maruming kutsara. (You should not put into your mouth the dirty spoon.) 2) Isubo mo na ang kanin. (Feed the rice into your mouth.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: subo, magsubo, isubo English: feed, fed, feeding Edit
subo, masubo, isubo: Word: subo
Active Verb: masubo
Passive Verb: isubo
English Definition: (verb) to get into trouble
Examples: 1) Piliin mong mabuti ang iyong mga kasama upang huwag kang masubo sa gulo. (You should choose well your friends so you won't get into trouble.) 2) Huwag mo kaming isubo sa gulo. (Don't get us into trouble.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: subo, masubo, isubo English: trouble Edit
subò, kapyangot; singkaw sa bibig: n. bit.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: subo, kapyangot, singkaw sa bibig English: bit Edit
kulô, subó: n. coction.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kulo, subo English: coction Edit
subò: n. morsel.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: subo English: morsel Edit
subò: n. mouthful.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: subo English: mouthful Edit
bulâ, subó, sulwak: n. scum.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bula, subo, sulwak English: scum Edit


Add the English word subo
Add the Tagalog word subo

English entries searched: subo, o
Tagalog entries searched: subo

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.