Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

80759 Entries

Searching for: return

bumalík, balikán: v. to return as in someone returning.
Tagalog: bumalik, balikan English: return Edit
balík: n. return
Tagalog: balik English: return Edit
magbalík, ibalík: v. To return as in returning an item.
Tagalog: magbalik, ibalik English: return Edit
buwelta, bumwelta, ibuwelta: Word: buwelta
Active Verb: bumwelta
Passive Verb: ibuwelta
English Definition: 1) to turn around, to go around, to return -- BUMUELTA (verb) 2) to turn a vehicle around to go back -- IBUWELTA (verb)
Examples: 1) Bumuelta siya pagdating sa kanto. (He turned around at the corner.) 2) Ibuwelta mo ang kotse. (Turn the car around.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: buwelta, bumwelta, ibuwelta English: turn around, go around, return, turn a vehicle around to go back Edit
balik, bumalik, magbalik, mabalik, ibalik, balikan: Word: balik
Active Verb: magbalik
Passive Verb: balikan
English Definition: 1) to come back, to return -- BUMALIK (verb) 2) to return something, to restore -- IBALIK, MAGBALIK (verb) 3) to be returned to fomer status or to somebody -- MABALIK (verb)
Examples: 1) Bumalik si MacArthur sa Pilipinas. (MacArthur returned to the Philippines.) 2) Ibalik mo agad ang libro. (Return the book immediately.) 3) Mabalik kaya siya sa kanyang dating trabaho? (Will he be returned to his former job?)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: balik, bumalik, magbalik, mabalik, ibalik, balikan English: come back, return, return, restore Edit
pagbalik, pag-uwî, pagpihit; kagantihan, bayad, pagsasaulì, palít, suklî: n. return.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagbalik, pag-uwi, pagpihit, kagantihan, bayad, pagsasauli, palit, sukli English: return Edit
balik, sauli: return
Tagalog: balik, sauli English: return Edit
magbalik; umulit; magsaulì, gumantí: LanJK6 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com
Tagalog: h7okcs English: return Edit
buklát: open or turn to a page in a book.
Tagalog: buklat English: open, opened, turn Edit
turno: Word: turno
English Definition: (noun) turn; alternation
Notes: Spanish
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: turno English: turn, alternation Edit
balikwas, magbalikwas, balikwasin: Word: balikwas
Active Verb: magbalikwas
Passive Verb: balikwasin
English Definition: 1) to turn suddenly to the opposite side; to rise suddenly from a lying position (verb) 2) to turn something suddenly to the opposite side (verb)
Examples: 1) Bumalikwas ako sa kama nang narinig ko ang putok ng baril. (I jumped out of bed when I heard the gunshot.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: balikwas, magbalikwas, balikwasin English: turn, rise Edit
ikit, umikit: Word: ikit
Active Verb: umikit
English Definition: (verb) to turn around; to turn inward; to rotate
Examples: Umikit ka muna sa rotunda. (You turn around first in the circle.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: ikit, umikit English: turn, rotate Edit
baligtad, magbaligtad, bumaligtad, ibaligtad, baligtarin: Word: baligtad
Active Verb: magbaligtad; bumaligtad
Passive Verb: ibaligtad; baligtarin
English Definition: 1) inside-out, upside-down (adj) 2) to turn something over, to invert, to reverse, to turn inside-out (verb) 3) to turn over (verb)
L2 Definition: (var) baliktad
Examples: 1) Baligtad ang kamiseta ni Juan. (John is wearing his shirt inside-out.) 2) Baligtarin ang mesa. (Let's turn the table upside-down.) 3) Bumaligtad ang sasakyan. (The vehicle turned completely over.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: baligtad, magbaligtad, bumaligtad, ibaligtad, baligtarin English: inside-out, upside-down, turn over, invert, reverse, turn Edit
ikot, mag-ikot, iikot: Word: ikot
Active Verb: mag-ikot
Passive Verb: iikot
English Definition: (verb) to turn something around, to take around
Examples: 1) Ayaw niyang mag-ikot ng kotse sa kapitbahayan. (He does not want to take the car around the neighborhood.) 2) Iikot mo muna ang kotse bago mo iparada. (Turn around the car before you park it.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: ikot, mag-ikot, iikot English: turn, take around Edit
likó, lumikó: Word: liko
Active Verb: lumiko
English Definition: (verb) to turn; to curve; to bend
Examples: Lumiko tayo sa kanto papuntang simbahan. (Let us turn at the corner to go to the church.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: liko, lumiko English: turn, curve, bend Edit
pihit, ipihit: Word: pihit
Passive Verb: ipihit
English Definition: (verb) to wind; to turn a crank or a shaft
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: pihit, ipihit English: wind, turn Edit
pihit, balik, ikot, ikit: n. turn.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pihit, balik, ikot, ikit English: turn Edit
pumihit, bumalik, umikot, umikit: v. turn.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pumihit, bumalik, umikot, umikit English: turn Edit
liko, magliko, iliko: Word: liko
Active Verb: magliko
Passive Verb: iliko
English Definition: (verb) to turn something
Examples: 1) Magliko ka ng iyong kotse sa kanto. (You turn around your car at the corner.) 2) Iliko mo ang kotse sa kanto. (Turn the car at the corner.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: liko, magliko, iliko English: turn Edit
báling: n. 1. turn, inclination
2. talk or speech directed to someone
Tagalog: nakabaling English: turn, inclination, talk, speech Edit
balíngan: v. to turn your attention to someone.
Tagalog: balingan English: turn Edit
baling: turn
Tagalog: baling English: turn Edit
return: Back in school.
Balik sa paaralan.
Tagalog: return English: balik Edit


Add the English word return
Add the Tagalog word return

English entries searched: return, turn
Tagalog entries searched: return, deturn, retudn, retorn, detorn, retodn

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.