Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

82645 Entries

Searching for: procedure

para-án, pamamaraán: n. system, procedure, protocol, way of doing
v. paraanan, to make a way, to find a way; paraanin, to give way
n. taga-pamaraán, facilitator
LA County MLS 2008
Tagalog: paraan, pamamaraan, tagapamaraan English: system, procedure, protocol, facilitator Edit
pamamara-án, pagpapa-lákad, patakarán, tuntúnin:
n. process, procedure, system, principle
pamamaraan, pagpapalakad, patakaran, tuntunin
v. to proceed, ipagpatuloy; to process, to handle, pamahalaan, asikasuhin
LA County MLS 2009/27629
Tagalog: pamamaraan, pagpapalakad, patakaran, tuntunin English: process, procedure, system Edit
asal, ugalì; pamamalakad, palakad, pamamaraan: This is way better than a brick & mortar esthmlisabent.
Tagalog: asal, ugali, pamamalakad, palakad, pamamaraan English: procedure Edit


Add the English word procedure
Add the Tagalog word procedure

English entries searched: procedure
Tagalog entries searched: procedure, pdocedure, procedude

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.