Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

75071 Entries

Searching for: prefix mghhin

panugpong sa unahan ng salitâ: n. prefix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panugpong sa unahan ng salita English: prefix Edit
iugpong, isugpóng: v. prefix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: iugpong, isugpong English: prefix Edit
unlapi: isang klase ng mga panlapi na inilalagay sa UNAhan ng salita hal. umikot [ang salitang ugat(root word) ay ikot]
(prefix)
Tagalog: unlapi English: prefix Edit
itakda: appoint, assign, fix, impress, ordain, set
Tagalog: itakda English: appoint, assign, fix, impress, ordain, set Edit
ayos, mag-ayos, ayusin: Word: ayos
Active Verb: mag-ayos
Passive Verb: ayusin
English Definition: 1) order, orderliness (noun) 2) orderly, arranged -- maayos (adj) 3) to arrange, to put in order, to fix (verb)
Examples: 1) Mag-ayos ka ng iyong gamit sa bahay. (Put your things in order in the house.) 2) Maayos ang kanyang gamit sa bahay. (Her things at home are in order.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: ayos, mag-ayos, ayusin English: order, orderliness, orderly, arranged, arrange, put in order, fix Edit
ilapat, iakma, pagtibayin: v. fix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ilapat, iakma, pagtibayin English: fix Edit
mag-ayos: n. order, appearance; fix; good; ok
Tagalog: mag-ayos English: order, fix, fixed, arrange, arranged, appearance, good, ok, okey Edit


Add the English word prefix mghhin
Add the Tagalog word prefix mghhin

English entries searched: prefix mghhin, prefix, fix mghhin, fix
Tagalog entries searched: prefix mghhin, prefix, pdefix mghhin, prefix mghh, pdefix mghh, prefix mghhhin, prefx mghhin, prefx mghhhin, pdefix mghhhin, pdefx mghhin, pdefx mghhhin, prefix mghha, prefix mghhe, prefix mghhi, prefix mghho, prefix mghhu, prefix mgh, prefix mgha, prefix mghe, prefix mghi, prefix mgho, prefix mghu, pdefix mghha, pdefix mghhe, pdefix mghhi, pdefix mghho, pdefix mghhu, pdefix mgh, pdefix mgha, pdefix mghe, pdefix mghi, pdefix mgho, pdefix mghu, prefix mghhh, prefix mghhha, prefix mghhhe, prefix mghhhi, prefix mghhho, prefix mghhhu, prefx mghh, prefx mghha, prefx mghhe, prefx mghhi, prefx mghho, prefx mghhu, prefx mgh, prefx mgha, prefx mghe, prefx mghi, prefx mgho, prefx mghu, prefx mghhh, prefx mghhha, prefx mghhhe, prefx mghhhi, prefx mghhho, prefx mghhhu, pdefix mghhh, pdefix mghhha, pdefix mghhhe, pdefix mghhhi, pdefix mghhho, pdefix mghhhu, pdefx mghh, pdefx mghha, pdefx mghhe, pdefx mghhi, pdefx mghho, pdefx mghhu, pdefx mgh, pdefx mgha, pdefx mghe, pdefx mghi, pdefx mgho, pdefx mghu, pdefx mghhh, pdefx mghhha, pdefx mghhhe, pdefx mghhhi, pdefx mghhho, pdefx mghhhu, prefix mghhen, prefex, pdefix mghhen, prefex mghh, pdefex mghh, prefix mghhhen, prefx mghhen, prefx mghhhen, pdefix mghhhen, pdefx mghhen, pdefx mghhhen, prefex mgh, pdefex mgh, prefex mghhh, pdefex mghhh

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.