Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

69896 Entries

Searching for: prefix meanghin

panugpong sa unahan ng salitâ: n. prefix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panugpong sa unahan ng salita English: prefix Edit
iugpong, isugpóng: v. prefix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: iugpong, isugpong English: prefix Edit
unlapi: isang klase ng mga panlapi na inilalagay sa UNAhan ng salita hal. umikot [ang salitang ugat(root word) ay ikot]
(prefix)
Tagalog: unlapi English: prefix Edit
itakda: appoint, assign, fix, impress, ordain, set
Tagalog: itakda English: appoint, assign, fix, impress, ordain, set Edit
ayos, mag-ayos, ayusin: Word: ayos
Active Verb: mag-ayos
Passive Verb: ayusin
English Definition: 1) order, orderliness (noun) 2) orderly, arranged -- maayos (adj) 3) to arrange, to put in order, to fix (verb)
Examples: 1) Mag-ayos ka ng iyong gamit sa bahay. (Put your things in order in the house.) 2) Maayos ang kanyang gamit sa bahay. (Her things at home are in order.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: ayos, mag-ayos, ayusin English: order, orderliness, orderly, arranged, arrange, put in order, fix Edit
ilapat, iakma, pagtibayin: v. fix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ilapat, iakma, pagtibayin English: fix Edit
mag-ayos: n. order, appearance; fix; good; ok
Tagalog: mag-ayos English: order, fix, fixed, arrange, arranged, appearance, good, ok, okey Edit
ming, tawag sa pusà: n. puss.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ming, tawag sa pusa English: puss Edit


Add the English word prefix meanghin
Add the Tagalog word prefix meanghin

English entries searched: prefix meanghin, prefix, meanghin, fix meanghin, fix
Tagalog entries searched: prefix meanghin, prefix, meanghin, pdefix meanghin, prefix meangh, meangh, pdefix meangh, prefix meanghhin, prefix menghin, prefix menghhin, meanghhin, menghin, menghhin, pdefix meanghhin, pdefix menghin, pdefix menghhin, prefix meangha, prefix meanghe, prefix meanghi, prefix meangho, prefix meanghu, prefix meang, prefix meanga, prefix meange, prefix meangi, prefix meango, prefix meangu, meangha, meanghe, meanghi, meangho, meanghu, meang, meanga, meange, meangi, meango, meangu, pdefix meangha, pdefix meanghe, pdefix meanghi, pdefix meangho, pdefix meanghu, pdefix meang, pdefix meanga, pdefix meange, pdefix meangi, pdefix meango, pdefix meangu, prefix meanghh, prefix meanghha, prefix meanghhe, prefix meanghhi, prefix meanghho, prefix meanghhu, prefix mengh, prefix mengha, prefix menghe, prefix menghi, prefix mengho, prefix menghu, prefix meng, prefix menga, prefix menge, prefix mengi, prefix mengo, prefix mengu, prefix menghh, prefix menghha, prefix menghhe, prefix menghhi, prefix menghho, prefix menghhu, meanghh, meanghha, meanghhe, meanghhi, meanghho, meanghhu, mengh, mengha, menghe, menghi, mengho, menghu, meng, menga, menge, mengi, mengo, mengu, menghh, menghha, menghhe, menghhi, menghho, menghhu, pdefix meanghh, pdefix meanghha, pdefix meanghhe, pdefix meanghhi, pdefix meanghho, pdefix meanghhu, pdefix mengh, pdefix mengha, pdefix menghe, pdefix menghi, pdefix mengho, pdefix menghu, pdefix meng, pdefix menga, pdefix menge, pdefix mengi, pdefix mengo, pdefix mengu, pdefix menghh, pdefix menghha, pdefix menghhe, pdefix menghhi, pdefix menghho, pdefix menghhu, prefix meanghen, prefex, meanghen, pdefix meanghen, prefix meanghhen, prefix menghen, prefix menghhen, meanghhen, menghen, menghhen, pdefix meanghhen, pdefix menghen, pdefix menghhen

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.