Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76800 Entries

Searching for: pangparaan ng panahon

líbangan, kasayahan, pangparaan ng panahon: n. entertainment.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: libangan, kasayahan, pangparaan ng panahon English: entertainment Edit
líbangan, pangparaan ng panahon, áliwan: n. pastime.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: libangan, pangparaan ng panahon, aliwan English: pastime Edit
líbangan, áliwan, pangparaan ng panahon: n. recreation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: libangan, aliwan, pangparaan ng panahon English: recreation Edit
larô, líbangan, pangparaan ng panahón: Areticls like this are an example of quick, helpful answers.
Tagalog: laro, libangan, pangparaan ng panahon English: sport Edit
panahon: n. era.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon English: era Edit
panahon: n. epoch.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon English: epoch Edit
pagkakataon, panahon, dahilan: n. occasion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, panahon, dahilan English: occasion Edit
panahon, tagal, lwat, láon: n. period.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon, tagal, lwat, laon English: period Edit
panahon, kapanahunan: n. season.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon, kapanahunan English: season Edit
laki't kati ng tubig; panahon: n. tide.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: laki't kati ng tubig, panahon English: tide Edit
panahón: n. time.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon English: time Edit
panahon: n. weather.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon English: weather Edit
panahón: time
Tagalog: panahon English: time Edit
panahon: weather
Tagalog: panahon English: weather Edit
panahon: wheather
Tagalog: panahon English: wheather Edit
panahon: season
Tagalog: panahon English: season Edit
pagkakataon, panahon, kapanahunan: n. opportunity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, panahon, kapanahunan English: opportunity Edit
panahon: Panahon:
Time
Season
Weather
Tagalog: panahon English: season Edit
panahon: Araw-Day
Panahon-
Tagalog: panahon English: time Edit
paraan, pasiya; ayos: n. disposition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, pasiya, ayos English: disposition Edit
paraan, pamamahalà, pasiya: n. disposal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, pamamahala, pasiya English: disposal Edit
isipan, paraan, hakà; kathâ: n. contrivance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: isipan, paraan, haka, katha English: contrivance Edit
paraan, anyô, tayô, kilos, asal, ugalì: n. manner.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, anyo, tayo, kilos, asal, ugali English: manner Edit
paraan: n. mean.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan English: mean Edit
paraan, palakad: n. method.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, palakad English: method Edit
paraan, palakad, ayos, anyô, hichura, kilos, asal, ugalì: n. mode.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, palakad, ayos, anyo, hichura, kilos, asal, ugali English: mode Edit
laláng, paraan, hibò: n. stratagem.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lalang, paraan, hibo English: stratagem Edit
paraan, laláng: n. strategy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, lalang English: strategy Edit
gawî, kináhiratihan, paraan: n. style.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gawi, kinahiratihan, paraan English: style Edit
para-án, pamamaraán: n. system, procedure, protocol, way of doing
v. paraanan, to make a way, to find a way; paraanin, to give way
n. taga-pamaraán, facilitator
LA County MLS 2008
Tagalog: paraan, pamamaraan, tagapamaraan English: system, procedure, protocol, facilitator Edit
paraan: intuition
Tagalog: paraan English: intuition Edit
dahon: dahon: leaf; page of a book (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: dahon English: leaf, page Edit
talím; dahon: n. blade.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: talim, dahon English: blade Edit
manginain ng mga. usbong, dahon, ibp: v. browse.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: manginain ng mga. usbong, dahon, ibp English: browse Edit
dahon: n. leaf.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: dahon English: leaf Edit
dahun: leaf
Tagalog: dahun English: leaf Edit
gaya, para, gayon din, kung paano, yamang: conj. as.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gaya, para, gayon din, kung paano, yamang English: as Edit
gaya, para, paris: adv. like.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gaya, para, paris English: like Edit
pára: ikaw lang
Tagalog: para English: so, so that, that way Edit
para: as in going to
Tagalog: para English: to Edit
parà, parahin: I actually found this more eniaitetnrng than James Joyce.
Tagalog: para, parahin English: stop Edit
3nRWS0VKKF: Hey, good to find somnoee who agrees with me. GMTA.
Tagalog: para English: for Edit
para, ipara: Word: para
Passive Verb: ipara, iparada
English Definition: (verb) to cause a vehicle to stop
Examples: Ipara mo ang kotse diyan sa tapat ng bahay mo. (Stop the car there infront of your house.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: para, ipara English: cause to stop Edit
daán: Hundred, as in isang daan (one hundred), or limang daan (five hundred).
Tagalog: daan English: hundreds, hundred Edit
daán: n. road, way, passage, street, path, trail. Syn. kalsada, kalye, lansangan.
Tagalog: daan English: road, way, passage, street, path, trail Edit
daan, magdaan, idaan: Word: daan
Active Verb: magdaan
Passive Verb: idaan
English Definition: (verb) to drop something by
Examples: 1) Magdaan ka ng bigas sa amin mamaya. (Bring some rice to our place later.) 2) Idaan mo ang bigas sa amin mamaya. (Bring the rice to our place later.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: daan, magdaan, idaan English: drop something by, drop by Edit
daan, dumaan: Word: daan
Active Verb: dumaan
English Definition: (verb) to pass by
Examples: Dumaan ka mamaya sa bahay. (You pass by the house later.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: daan, dumaan English: pass by, drop by Edit
pag-ábot, paglapit; daan; dagdag: n. access.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pag-abot, paglapit, daan, dagdag English: access Edit
hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulot: n. pass.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hakbang, lakad, landas, daan, pases, pahintulot English: pass Edit
landas, daan, dáanan, bakás: n. path.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: landas, daan, daanan, bakas English: path Edit
daan, lansangan: n. road.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: daan, lansangan English: road Edit
daan: n. route.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: daan English: route Edit
pagdaraan, pagdaan, daan: n. transit.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagdaraan, pagdaan, daan English: transit Edit
daan, lansangan, landas: n. way.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: daan, lansangan, landas English: way Edit
daan: daan papunta sa diyos
Tagalog: daan English: dao Edit
daan, lansangan, kalye: magandang gabi
Tagalog: daan, lansangan, kalye English: street Edit


Add the English word pangparaan ng panahon
Add the Tagalog word pangparaan ng panahon

English entries searched: pangparaan ng panahon, pangparaan, pangparaan ng, panahon
Tagalog entries searched: pangparaan ng panahon, pangparaan, pangparaan ng, panahon, pangparaan n, pangpadaan ng panahon, pangpara, paraan ng panahon, paraan, paraan ng, nahon, dahon, rahon, lahon, tahon, sahon, paraan n, padaan ng panahon, para, raan ng panahon, raan, raan ng, hon, raan n, daan ng panahon, ra

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.