Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

70812 Entries

Searching for: panghihina

panghihinà, kapansanan: n. faltering.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panghihina, kapansanan English: faltering Edit
pangangayayat, panghihinà: n. extenuation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangangayayat, panghihina English: extenuation Edit
panghihinà: n. demission.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panghihina English: demission Edit
panghihinà: n. debility.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panghihina English: debility Edit
panglulupaypay, panghihinà: n. inanition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panglulupaypay, panghihina English: inanition Edit
sakít, panghihinà: n. infirmity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: sakit, panghihina English: infirmity Edit
hehe: l
Tagalog: hehe English: what Edit
hi: hi
Tagalog: hi English: hi Edit
hi: wrong
Tagalog: hi English: wrong Edit
hina, manghina: Word: hina
Active Verb: manghina
English Definition: (verb) to feel weak
Examples: Marami siyang kinain upang hindi siya manghina. (He ate a lot so he would not feel weak.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: hina, manghina English: feel weak Edit
hinà, kapintasan: n. foible.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hina, kapintasan English: foible Edit
kahinaan, hinà: n. feebleness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kahinaan, hina English: feebleness Edit
hinà, kahinaan, dupok, karupukan: n. weakness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hina, kahinaan, dupok, karupukan English: weakness Edit
si-rà, pin-salà, sa-mâ, hi-nà, kapansanan:
vt. to impair, to weaken, sirà-in, ipinsalà, ipasamâ, ipahinà
passive v. nasirà, napinsalà, napasamâ, huminà
adj. impaired, weakened, napinsalà, napasamâ, huminà
n. impairment, handicap, kapansanan, kapinsala-an, kasira-an, kahina-an
LA County MLS 2008
Tagalog: sira, pinsala, sama, hina, kapansanan English: impair, impaired, weaken, impairment, handicap Edit
hina, humina, mahina: Word: hina
Active Verb: humina
English Definition: (adj) /ma--/ (mahina) weak; lacking in strength (verb) to become weak
Examples: Humina ang kanyang katawan matapos siyang tumakbo ng malayo. (His body became weak after he ran a long distance.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: hina, humina, mahina English: wake Edit
hina: Kahinaan-weakness of the body
Tagalog: hina English: weak Edit
panghí: odor of fresh urine
Tagalog: panghí English: odor of fresh urine Edit


Add the English word panghihina
Add the Tagalog word panghihina

English entries searched: panghihina
Tagalog entries searched: panghihina, panghiha, panghihain, panghihahin, panghihin, panghihhin, panghihah, panghihaha, panghihahe, panghihahi, panghihaho, panghihahu, panghih, panghihe, panghihi, panghiho, panghihu, panghi, panghihh, panghihha, panghihhe, panghihhi, panghihho, panghihhu, hihina, hiha, hihain, panghihaen, hihahin, panghihahen, hihin, panghihen, hihhin, panghihhen, hihah, hihaha, hihahe, hihahi, hihaho, hihahu, hih, pangheh, hihe, hihi, hiho, hihu, hi, panghe, hihh, panghehh, hihha, hihhe, hihhi, hihho, hihhu, hina, hihaen, hihahen, hihen, hin, hihhen, hhin, heh, he, hehh, hhi, hen, hhen, hhe

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.