Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

79065 Entries

Searching for: pananampalataya

pananampalataya: n. faith
Tagalog: pananampalataya English: faith Edit
paniwalà, kapaniwalaan, akalà; pananalig, pananampalataya: n. belief.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paniwala, kapaniwalaan, akala, pananalig, pananampalataya English: belief Edit
pananampalataya: n. faith.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pananampalataya English: faith Edit
pananampalataya: creed
Tagalog: pananampalataya English: creed Edit
pananampalataya: Faith; belief

Example:
"Katulad din marahil ang naramdaman ko ang pakiramdam ng bawat lalaki't babae na naroon at nakikinig, sapagkat ang bawat isa'y naghanda sa panunumpa ng banal na pananampalataya, ang lakas at tigas ng loob nila'y napagtibay na sa kani-kanilang mga puso."
(Source: Kangkong 1896 by Ceres S.C. Alabaso)
Tagalog: pananampalataya English: faith, belief Edit
sampalataya: Word: sampalataya
English Definition: (noun) faith, act of faith, to believe
from Sanskrit: sampratyaya: faith
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: sampalataya English: faith, believe Edit
sampalataya, sumampalataya: Word: sampalataya
Active Verb: sumampalataya
English Definition: (verb) to believe
Examples: Sumampalataya ka ba sa kanyang sinabi? (Did you believe in what he said?)
Etymology: Sanskrit: sampratyaya: faith
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: sampalataya, sumampalataya English: believe Edit


Add the English word pananampalataya
Add the Tagalog word pananampalataya

English entries searched: pananampalataya
Tagalog entries searched: pananampalataya, nanampalataya, danampalataya, ranampalataya, lanampalataya, tanampalataya, sanampalataya, dampalataya, rampalataya, lampalataya, tampalataya, sampalataya, nampalataya, palataya, lataya

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.