Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

75892 Entries

Searching for: pamamaraan

para-án, pamamaraán: n. system, procedure, protocol, way of doing
v. paraanan, to make a way, to find a way; paraanin, to give way
n. taga-pamaraán, facilitator
LA County MLS 2008
Tagalog: paraan, pamamaraan, tagapamaraan English: system, procedure, protocol, facilitator Edit
saligán, pamamara-án:
n. saligáng kagamitán at pamamara-án, infrastructure, (literally: fundamental facilities and systems)
LA County MLS 2008
Tagalog: saligan, pamamaraan English: infrastructure Edit
kadali-án ng pamamara-án, pagdada-án:
n. accessibility, kadali-án ng pamamara-án (ng pag-gamit/paglapit/pag-tamo, etc.)
v. to make accessible, pag-dadalì ng pará-an
LA County MLS 2008
Tagalog: kadalian, pamamaraan, pagdadaan English: accessibility Edit
pamamalakad, pamamaraan: n. proceeding.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pamamalakad, pamamaraan English: proceeding Edit
pamamaraan: pamamaraan
Tagalog: pamamaraan English: methodology Edit
pamamara-án, pagpapa-lákad, patakarán, tuntúnin:
n. process, procedure, system, principle
pamamaraan, pagpapalakad, patakaran, tuntunin
v. to proceed, ipagpatuloy; to process, to handle, pamahalaan, asikasuhin
LA County MLS 2009/27629
Tagalog: pamamaraan, pagpapalakad, patakaran, tuntunin English: process, procedure, system Edit
asal, ugalì; pamamalakad, palakad, pamamaraan: This is way better than a brick & mortar esthmlisabent.
Tagalog: asal, ugali, pamamalakad, palakad, pamamaraan English: procedure Edit
pamaraan: n. naglalarawan ng pamamaraan
by:cnj
Tagalog: pamaraan English: adverb Edit
paraan, pasiya; ayos: n. disposition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, pasiya, ayos English: disposition Edit
paraan, pamamahalà, pasiya: n. disposal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, pamamahala, pasiya English: disposal Edit
isipan, paraan, hakà; kathâ: n. contrivance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: isipan, paraan, haka, katha English: contrivance Edit
paraan, anyô, tayô, kilos, asal, ugalì: n. manner.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, anyo, tayo, kilos, asal, ugali English: manner Edit
paraan: n. mean.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan English: mean Edit
paraan, palakad: n. method.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, palakad English: method Edit
paraan, palakad, ayos, anyô, hichura, kilos, asal, ugalì: n. mode.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, palakad, ayos, anyo, hichura, kilos, asal, ugali English: mode Edit
laláng, paraan, hibò: n. stratagem.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lalang, paraan, hibo English: stratagem Edit
paraan, laláng: n. strategy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paraan, lalang English: strategy Edit
gawî, kináhiratihan, paraan: n. style.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gawi, kinahiratihan, paraan English: style Edit
paraan: intuition
Tagalog: paraan English: intuition Edit
pamada: pamada: hair gel; pomade (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: pamada English: hair gel, pomade Edit
bara: bara: bar; blockage; obstacle (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: bara English: bar, blockage, obstacle Edit
yarda, bara; loobán: n. yard.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: yarda, bara, looban English: yard Edit
bara, magbara, bumara, ibara, barahin: Word: bara
Active Verb: magbara; bumara
Passive Verb: ibara; barahin
English Definition: 1) to cause an obstruction (verb) 2) to bar, to hinder, to obstruct something (verb)
Examples: 1) Bumara sa daan ang nabuwal na kahoy. (The uprooted tree blocked the road/pathway.) 2) Ibara mo ang bato sa daan. (Block the road/path with stones.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: bara, magbara, bumara, ibara, barahin English: cause an obstruction, bar, hinder, obstruct Edit
bara: Make someone feel inferior. Verb.
Tagalog: bara English: degrade Edit
gaya, para, gayon din, kung paano, yamang: conj. as.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gaya, para, gayon din, kung paano, yamang English: as Edit
gaya, para, paris: adv. like.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gaya, para, paris English: like Edit
pára: ikaw lang
Tagalog: para English: so, so that, that way Edit
para: as in going to
Tagalog: para English: to Edit
parà, parahin: I actually found this more eniaitetnrng than James Joyce.
Tagalog: para, parahin English: stop Edit
3nRWS0VKKF: Hey, good to find somnoee who agrees with me. GMTA.
Tagalog: para English: for Edit
para, ipara: Word: para
Passive Verb: ipara, iparada
English Definition: (verb) to cause a vehicle to stop
Examples: Ipara mo ang kotse diyan sa tapat ng bahay mo. (Stop the car there infront of your house.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: para, ipara English: cause to stop Edit
daán: Hundred, as in isang daan (one hundred), or limang daan (five hundred).
Tagalog: daan English: hundreds, hundred Edit
daán: n. road, way, passage, street, path, trail. Syn. kalsada, kalye, lansangan.
Tagalog: daan English: road, way, passage, street, path, trail Edit
daan, magdaan, idaan: Word: daan
Active Verb: magdaan
Passive Verb: idaan
English Definition: (verb) to drop something by
Examples: 1) Magdaan ka ng bigas sa amin mamaya. (Bring some rice to our place later.) 2) Idaan mo ang bigas sa amin mamaya. (Bring the rice to our place later.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: daan, magdaan, idaan English: drop something by, drop by Edit
daan, dumaan: Word: daan
Active Verb: dumaan
English Definition: (verb) to pass by
Examples: Dumaan ka mamaya sa bahay. (You pass by the house later.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: daan, dumaan English: pass by, drop by Edit
pag-ábot, paglapit; daan; dagdag: n. access.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pag-abot, paglapit, daan, dagdag English: access Edit
hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulot: n. pass.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hakbang, lakad, landas, daan, pases, pahintulot English: pass Edit
landas, daan, dáanan, bakás: n. path.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: landas, daan, daanan, bakas English: path Edit
daan, lansangan: n. road.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: daan, lansangan English: road Edit
daan: n. route.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: daan English: route Edit
pagdaraan, pagdaan, daan: n. transit.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagdaraan, pagdaan, daan English: transit Edit
daan, lansangan, landas: n. way.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: daan, lansangan, landas English: way Edit
daan: daan papunta sa diyos
Tagalog: daan English: dao Edit
daan, lansangan, kalye: magandang gabi
Tagalog: daan, lansangan, kalye English: street Edit
mara: mara..
mamalasin kah..
masisira ang pinakamamahal mong celphone..
kawawa ka naman..

hahahahahaha..
Tagalog: mara English: Edit
mara: ang kyut muh talaga.!!!!!!!!!!!
Tagalog: mara English: mharra Edit
mara: wag kang magpapaniwala sa mga cnsbe ni erwin..

walang kabuluhan un..

haha.
Tagalog: mara English: Edit


Add the English word pamamaraan
Add the Tagalog word pamamaraan

English entries searched: pamamaraan
Tagalog entries searched: pamamaraan, pamamadaan, pamamara, pamamada, mamaraan, bamaraan, pamaraan, baraan, paraan, mamadaan, bamadaan, pamadaan, badaan, padaan, mamara, bamara, pamara, bara, para, mamada, bamada, pamada, bada, pada, maraan, raan, madaan, daan, mara, ra, mada, da

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.