Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

75616 Entries

Searching for: noun: mga katulong

noun: mga katulong, mga tagapaglingkod: suite, staff
Tagalog: noun: mga katulong, mga tagapaglingkod English: suite Edit
katulong: Word: katulong
English Definition: (noun) helper, maid, houseboy
L2 Definition: (rw) tulong
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: katulong English: helper, maid, houseboy Edit
katulong, ayudante: n. adjutant.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katulong, ayudante English: adjutant Edit
katulong: n. assistant.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katulong English: assistant Edit
katulong, kawaní: adj. auxiliar; auxiliary.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katulong, kawani English: auxiliar, auxiliary Edit
katulong: n. coadjutor.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katulong English: coadjutor Edit
katulong: adj. coefficient.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katulong English: coefficient Edit
katulong: n. collaborator.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katulong English: collaborator Edit
katulong, katwang, kasama: n. helpmate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katulong, katwang, kasama English: helpmate Edit
katulong, nauukol sa saklolo ó abuloy: n. subsidiary.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katulong, nauukol sa saklolo o abuloy English: subsidiary Edit
bikaryo, kahalile; katulong: n. vicar.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bikaryo, kahalile, katulong English: vicar Edit
utus-án, alílà, ka-túlong:
n. servant, maid, helper, slave
n. alila (servant)
n. katulong (literally, helper—polite word for servant or maid)
n. utusan (literally, servant—one who is ordered)
n. alipin (usually, slave, lowest form of servant)
LA County MLS 2008-09
Tagalog: utusan, alila, katulong, alipin English: servant, maid, helper Edit
katulong: household help
Tagalog: katulong English: household help Edit
munisilyo, sakristan, katulong, tagapaglingkod, alagad, tagasunod: acolyte
Tagalog: munisilyo, sakristan, katulong, tagapaglingkod, alagad, tagasunod English: acolyte Edit
adjudante, katulong, katulungin: adjutant
Tagalog: adjudante, katulong, katulungin English: adjutant Edit
tulong: help, aid
Tagalog: tulong English: help, aid Edit
tulong, abuloy: n. aid.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tulong, abuloy English: aid Edit
tulong, saklolo, abuloy: n. assistance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tulong, saklolo, abuloy English: assistance Edit
tulong: n. coaction.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tulong English: coaction Edit
páuna, tulong, saklolo, agapay: n. furtherance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pauna, tulong, saklolo, agapay English: furtherance Edit
tulong: n. cooperation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tulong English: cooperation Edit
saklolo, abuloy, tulong: n. subsidy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: saklolo, abuloy, tulong English: subsidy Edit
saklolo, abuloy, tulong, damay: n. succor.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: saklolo, abuloy, tulong, damay English: succor Edit
alalay, tulong, abuloy: n. support.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: alalay, tulong, abuloy English: support Edit
tulong: n. collaboration.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tulong English: collaboration Edit
tulong: Please help me!
Pakitulong mi ako!
Tagalog: tulong English: help Edit
tulo, tumulo: Word: tulo
Active Verb: tumulo
English Definition: (verb) to drip
Examples: Tumulo ang tubig-ulan sa loob ng bahay. (The rain-water dripped inside the house.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: tulo, tumulo English: drip Edit
patak, tulò: n. clot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: patak, tulo English: clot Edit
patak, tulò: n. drop.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: patak, tulo English: drop Edit
patak, tulò: n. drip.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: patak, tulo English: drip Edit
tulò: n. leakage.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tulo English: leakage Edit
túlò, tágas, singáw:
n. leak, leakage, tulò (liquid)
adj. leaky, tumutulò, may-butas (Literally: has a hole)(Ang gripo/bubong ay tumutúlò/may-butas.)
n. leak, leakage, tagas (liquid)
n. leak, leakage, singáw (gas, news)
LA County MLS 2008
Tagalog: tulo, tagas, singaw, butas English: leak, leakage, leaky Edit
tulo: drip
Tagalog: tulo English: drip Edit


Add the English word noun: mga katulong
Add the Tagalog word noun: mga katulong

English entries searched: noun: mga katulong, noun:, noun: mga, katulong
Tagalog entries searched: noun: mga katulong, noun:, noun: mga, katulong, noun: mga katulon, noun: mga katulo, katulon, katulo, moun: mga katulong, moun:, moun: mga, moun: mga katulon, moun: mga katulo, noon:, tulong, tulon, tulo, moon:

Enter text that you would like dictionary links to.



Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.