Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

79753 Entries

Searching for: mahinahon

hinahon, huminahon, mahinahon: Word: hinahon
Active Verb: huminahon
English Definition: (adj) /ma--/ (mahinahon) self-controlled, calm (verb) to be calm
Examples: Huminahon ka at nang hindi ka atakihin sa puso. (You should be calm so you will not have a heart attack.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: hinahon, huminahon, mahinahon English: self-controlled, calm Edit
tahimik, mahinahon, tiwasay, palagay-loob: adj. calm.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tahimik, mahinahon, tiwasay, palagay-loob English: calm Edit
malinis, wagas; mahinahon, mabait: adj. chaste.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: malinis, wagas, mahinahon, mabait English: chaste Edit
mahinahon, mabait, banayad: adj. circumspect.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mahinahon, mabait, banayad English: circumspect Edit
mahinahon, mabait, mahábagin, maawain: adj. gentle.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mahinahon, mabait, mahabagin, maawain English: gentle Edit
mahinahon, timtiman, maamongloob: adj. docile.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mahinahon, timtiman, maamongloob English: docile Edit
walang kiling sa kanino man; malamig ang loob, mahinahon: adj. dispassionate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: walang kiling sa kanino man, malamig ang loob, mahinahon English: dispassionate Edit
mahínahon: adj. demure.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mahinahon English: demure Edit
mapagkilos mahal, mapitagan, mahinahon: adj. decent.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mapagkilos mahal, mapitagan, mahinahon English: decent Edit
mapagwarì, mabait, mahinahon, mahinhin: adj. considerate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mapagwari, mabait, mahinahon, mahinhin English: considerate Edit
matimtiman, mahinahon, mabait, tapat na loob: adj. honest.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: matimtiman, mahinahon, mabait, tapat na loob English: honest Edit
mahinahon, magalang, mapitagan: adj. polite.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mahinahon, magalang, mapitagan English: polite Edit
mabaít, mahinahon; maingat: adj. prudent.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabait, mahinahon, maingat English: prudent Edit
mabait, mahinahon, maingat: adj. prudential.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabait, mahinahon, maingat English: prudential Edit
mahinahon, tahimik, mabait: adj. sedate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mahinahon, tahimik, mabait English: sedate Edit
malinaw, maliwanag, tahimik, mahinahon: adj. serene.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: malinaw, maliwanag, tahimik, mahinahon English: serene Edit
mahinahon, mahinhin, mabait: adj. sober.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mahinahon, mahinhin, mabait English: sober Edit
mahinahon: adj. teetotal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mahinahon English: teetotal Edit
katamtaman, mahinahon, katatagán: adj. temperate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katamtaman, mahinahon, katatagan English: temperate Edit
mabait, mahinahon, matalinò: adj. discreet.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabait, mahinahon, matalino English: discreetly Edit
mahinahon, maingat: discreet
Tagalog: mahinahon, maingat English: discreet Edit
mapagpigil, mahinahon: adj. contentment
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mapagpigil, mahinahon English: contentment Edit
hináhon: calm, sober, soberness
Tagalog: hinahon English: calm, sober, soberness Edit
katahimikan, kalamigan ng isip, hinahon, katiwasayan, kapalagayan ng loob: n. calm.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katahimikan, kalamigan ng isip, hinahon, katiwasayan, kapalagayan ng loob English: calm Edit
hinahon, bait: n. circumspection.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinahon, bait English: circumspection Edit
hinahon, pagkatimtiman, kaamuang-loob: n. docility.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinahon, pagkatimtiman, kaamuang-loob English: docility Edit
kalamigan ng loob, hinahon: n. dispassion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalamigan ng loob, hinahon English: dispassion Edit
kabaitan, hinahon, katalinuan: n. discretion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kabaitan, hinahon, katalinuan English: discretion Edit
pagpipigil, hinahon: n. continency.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagpipigil, hinahon English: continency Edit
pagpipigil, hinahon: n. continence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagpipigil, hinahon English: continence Edit
katimtimang-loob, hinahon, bait: n. honesty.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katimtimang-loob, hinahon, bait English: honesty Edit
katamtaman, hinahon, banayad: adj. moderate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katamtaman, hinahon, banayad English: moderate Edit
hinahon, bait: n. moderation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinahon, bait English: moderation Edit
hinahon, katahimikan: n. sedateness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinahon, katahimikan English: sedateness Edit
linaw, liwanag, katahimikan, hinahon: n. serenity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: linaw, liwanag, katahimikan, hinahon English: serenity Edit
baít, kabaitan; hinahon, ingat: n. prudence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bait, kabaitan, hinahon, ingat English: prudence Edit
katamtaman, kainaman, hinahon, katatagan: n. temperance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katamtaman, kainaman, hinahon, katatagan English: temperance Edit
hahnu: A German Rooster
Tagalog: hahnu English: hahnu Edit


Add the English word mahinahon
Add the Tagalog word mahinahon

English entries searched: mahinahon
Tagalog entries searched: mahinahon, mahahon, mahahonin, mahahonhin, mahahnin, mahahnhin, mahahona, mahahone, mahahoni, mahahono, mahahonu, mahahonh, mahahonha, mahahonhe, mahahonhi, mahahonho, mahahonhu, mahahn, mahahna, mahahne, mahahni, mahahno, mahahnu, mahahnh, mahahnha, mahahnhe, mahahnhi, mahahnho, mahahnhu, hinahon, hahon, hahonin, mahahonen, hahonhin, mahahonhen, hahnin, mahahnen, hahnhin, mahahnhen, hahona, hahone, hahoni, hahono, hahonu, hahonh, hahonha, hahonhe, hahonhi, hahonho, hahonhu, hahn, hahna, hahne, hahni, hahno, hahnu, hahnh, hahnha, hahnhe, hahnhi, hahnho, hahnhu, hahonen, hahonhen, hahnen, hahnhen, hna, hnha

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.