Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76244 Entries

Searching for: maglagay ng hanggan

maglagay ng hanggan, hangganán; lumundag, lumukso: v. bound.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay ng hanggan, hangganan, lumundag, lumukso English: bound Edit
maglagay, magkanâ: v. install.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, magkana English: install Edit
maglagay; humalimhim, mahigâ: v. lay.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, humalimhim, mahiga English: lay Edit
maglagay; maglapag: v. place.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, maglapag English: place Edit
maglagay, maglapag: v. put.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, maglapag English: put Edit
maglagay, maglapag; lumubog (ang araw): v. set.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, maglapag, lumubog English: set Edit
maglagay, maglapag: v. locate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, maglapag English: locate Edit
magtakdâ, maglagay, maghalal: v. appoint.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magtakda, maglagay, maghalal English: put Edit
maglagay: Lay, put, set, Appoint
Tagalog: maglagay English: install Edit
katapusan, hanggan, dulo, wakás: n. conclusion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katapusan, hanggan, dulo, wakas English: conclusion Edit
dulo, hanggan; napakainam, nápakaigi: adj. extreme.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: dulo, hanggan, napakainam, napakaigi English: extreme Edit
nayon, pook; hanggan, hangganan: n. purlieu.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: nayon, pook, hanggan, hangganan English: purlieu Edit
hangga: hangga: until; up to (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: hangga English: until, up to Edit
hangga, hanggahan: Word: hangga
English Definition: (noun) /--an/ (hanggahan) result
L2 Definition: (syn) bunga, dulo, resultado
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: hangga, hanggahan English: result Edit
hangga, hangganan; luksó; lundag: n. bound.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hangga, hangganan, lukso, lundag English: bound Edit
hangga, hanggahan, hangganan, dulo, wakás: n. goal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hangga, hanggahan, hangganan, dulo, wakas English: goal Edit
dulo, wakás, hanggá: n. extreme.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: dulo, wakas, hangga English: extreme Edit
hanggá, hangganan: n. confine.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hangga, hangganan English: confine Edit
hanggá, koto: n. stint.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hangga, koto English: stint Edit
hanggá, hangganan; sálitaan, káyarian: n. term.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hangga, hangganan, salitaan, kayarian English: term Edit
katapusan, wakas, hanggá: n. termination.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katapusan, wakas, hangga English: termination Edit
katapusan, dulo, wakas, hangganan, hanggá: n. end.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katapusan, dulo, wakas, hangganan, hangga English: end rhyme Edit
lagay, kalagayan, tayô; kahón, sisidlan: n. case.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, kahon, sisidlan English: case Edit
lagay, kalagayan: n. category.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: category Edit
lagay, kalagayan, kabagayan: n. condition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, kabagayan English: condition Edit
lagáy: n. location.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay English: location Edit
lagay, kalagayan; tayô, katayuan: n. position.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: position Edit
tayô, lagay: n. posture.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tayo, lagay English: posture Edit
lagay, kalagayan, tayô, katayuan: n. situation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: situation Edit
lagay, kalagayan: n. temperament.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: temperament Edit
lagay, kalagayan; tayô; katayuan; pámahalaan: n. state, people, individual
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan, pamahalaan English: state, people, individual Edit
buhay, lagay, tao: n. being.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buhay, lagay, tao English: being Edit
lagay, lumagay, ilagay: Word: nakalagay
Active Verb: lumagay
Passive Verb: ilagay
English Definition: (verb) to put oneself in a certain condition (verb) to put, to place (something); to lay down something
Examples: 1) Lumagay ka naman sa lugar nya at nang maintindihan mo kung bakit niya nagawa iyon. (You put yourself in his shoes and you will understand why he did it.) 2) Ilagay mo ang libro sa mesa. (Put the book on the table.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lagay, lumagay, ilagay English: put, place, lay down Edit
hanáy; lagay, tayô, urì, taas, ayos: Kudos! What a neat way of thniikng about it.
Tagalog: hanay, lagay, tayo, uri, taas, ayos English: range Edit


Add the English word maglagay ng hanggan
Add the Tagalog word maglagay ng hanggan

English entries searched: maglagay ng hanggan, maglagay, maglagay ng, hanggan, maglagae, maglaga
Tagalog entries searched: maglagay ng hanggan, maglagay, maglagay ng, hanggan, maglagay n, maglagay ng hangg, maglagay ng hangga, maglagay ng hangge, maglagay ng hanggi, maglagay ng hanggo, maglagay ng hanggu, hangg, hangga, hangge, hanggi, hanggo, hanggu, lagay ng hanggan, lagay, lagay ng, lagay n, lagay ng hangg, lagay ng hangga, lagay ng hangge, lagay ng hanggi, lagay ng hanggo, lagay ng hanggu

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.