Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76184 Entries

Searching for: magandang kalobu

magandang: maganda + -ng linker.
Tagalog: magandang English: beautiful Edit
maganda, marikit: adj. beauteous.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, marikit English: beauteous Edit
maganda, marikit: adj. beautiful.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, marikit English: beautiful Edit
maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok: n. blond.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok English: blond Edit
magandá, masayá: a. bonny.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, masaya English: bonny Edit
maganda, butihin: adj. comely.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, butihin English: comely Edit
maganda, mainam, marikit: adj. handsome.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, mainam, marikit English: handsome Edit
maganda; masayá: adj. goodly.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, masaya English: goodly Edit
mainam; maganda, marikit: adj. fine.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mainam, maganda, marikit English: fine Edit
maganda, mainam, makinis, malinis: adj. neat.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, mainam, makinis, malinis English: neat Edit
maganda, mainam; mga baka: n. neat.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, mainam, mga baka English: neat Edit
tánawin, maganda: adj. sightly.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tanawin, maganda English: sightly Edit
malinaw, maganda: adj. specious.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: malinaw, maganda English: specious Edit
mainam, maganda, makinis: adj. spruce.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mainam, maganda, makinis English: spruce Edit
matamis; kaayaaya, kalugodlugod; magandá: adj. sweet.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: matamis, kaayaaya, kalugodlugod, maganda English: sweet Edit
magandá, mabuting anyô: adj. well-favored.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, mabuting anyo English: well-favored Edit
mainam, marikít: adj. gorgeous.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda English: gorgeous Edit
magandá, marikít: adj. fair.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, marikit English: beautiful Edit
maganda: (adj.) beautiful
Tagalog: maganda English: pretty Edit
maganda: pretty
Tagalog: maganda English: pretty Edit
maganda, sobrang ganda: michelle
Tagalog: maganda, sobrang ganda English: michelle Edit
maganda: pretty
Tagalog: maganda English: yzeline Edit
maganda: Maganda??? XD
iWOWIE.webs.com ,
Tagalog: maganda English: pretiest Edit
maganda: maganda ako
Tagalog: maganda English: ma. baby rose Edit
maganda: hal.(maganda ang isang reyna)
kasalungat:pangit
Tagalog: maganda English: beautiful, pretty, lovely Edit
maganda: beautiful
Tagalog: maganda English: beautiful Edit
Beautiful: beautiful
Tagalog: maganda English: beautiful Edit
maganda, kaibigibig: www.facebook.com/iloverikku
Tagalog: maganda, kaibigibig English: beautiful Edit
maganda: beautiful
Tagalog: maganda English: beautiful Edit
maganda:
English: You are beautiful.

Tagalog: Ikaw ay maganda.
Tagalog: maganda English: beautiful Edit
english: smaganda
Tagalog: maganda English: beautiful Edit
magandá: adj. beautiful
Tagalog: maganda, ganda English: your well come friend.. Edit
maganda, marikit: maganda, marikit
Tagalog: maganda, marikit English: maganda, marikit Edit
cute: magandaa,sexy,mabait,matalino
Tagalog: maganda English: ysah louren pantua Edit
maganda: beautiful
Tagalog: maganda English: beautiful Edit
magandá, marikit: adj. pretty.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, marikit English: pretty Edit
kaigaigaya, masarap, maganda: nice
Tagalog: kaigaigaya, masarap, maganda English: nice Edit
adj.: Ganda, Maganda, pinkaganda
Pretty, Beautiful, Prettiest
Tagalog: maganda English: beautiful Edit
maganda: Miss Pinas is gorgeous!
Ang ganda si Miss Pinas!
Tagalog: maganda English: gorgeous Edit
lóbo: balloon
Tagalog: lobo English: balloon Edit
lobo (hayop na mabangís): n. wolf.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lobo English: wolf Edit
inam, buti, igi, gandá: n. comeliness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: inam, buti, igi, ganda English: comeliness Edit
gandá, kagandahan; dikít, karikitan: n. fair.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ganda, kagandahan, dikit, karikitan English: fair Edit
kagandahan-loob, gandá, kaligayahan: n. amenity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kagandahan-loob, ganda, kaligayahan English: amenity Edit
gandá: n. beauty ang ganda ko tehh
Tagalog: ganda English: heart touch girl Edit
ganda: awesome
Tagalog: ganda English: awesome Edit
ganda: Maganda, Magayon, Ang Ganda!, pinakamaganda.
Ang ganda ka na talaga!!
Tagalog: ganda English: beautiful Edit
ganda: You are pretty.
Maganda ka na.
Tagalog: ganda English: pretty Edit
ganda: cute
Tagalog: ganda English: cute Edit
anda: erap
Tagalog: anda English: money Edit
uDJMUvgcpr: Ah yes, nicely put, eevyorne.
Tagalog: and English: qslbagairmfvty Edit
ande: grandma
Tagalog: ande English: grandma Edit
jessie deleon: An expression
Ex: ando ka di mo agad sinabi.(ewan ko sayo di mo agad sinabi)
Tagalog: ando English: dont know, i dont think so. Edit


Add the English word magandang kalobu
Add the Tagalog word magandang kalobu

English entries searched: magandang kalobu, magandang, kalobu, maganding, magande, magand
Tagalog entries searched: magandang kalobu, magandang, kalobu, magandan, maganda, magand, magande, magandi, magando, magandu, gandang kalobu, andang kalobu, magandang kalobo, gandang, andang, lobu, kalobo, gandan, andan, ganda, anda, gand, and, gande, ande, gandi, andi, gando, ando, gandu, andu, gandang kalobo, andang kalobo, lobo

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.