Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

70812 Entries

Searching for: mabuting pagkakataon

maawain, mahabagin; mabuting pagkakataon: adj. propitious.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maawain, mahabagin, mabuting pagkakataon English: propitious Edit
nápapanahon, mabuting pagkakátaon: adj. seasonable.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: napapanahon, mabuting pagkakataon English: seasonable Edit
mabuting pagkakataon: adj. timely.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabuting pagkakataon English: timely Edit
kapahamakán, pagkakataon: n. accident.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapahamakan, pagkakataon English: accident Edit
hindî sinasadyâ, pagkakataón: n. adventure.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hindi sinasadya, pagkakataon English: adventure Edit
pagkakataon, pangyayari: n. casualty.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, pangyayari English: casualty Edit
palad, kapalaran, pagkakataon: n. chance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: palad, kapalaran, pagkakataon English: chance Edit
pagkakataon: n. coincidence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon English: coincidence Edit
bagay, pagkakataon; sakunâ: n. hap.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bagay, pagkakataon, sakuna English: hap Edit
pagkákataon, hindî akalain: n. contingency.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, hindi akalain English: contingency Edit
pagkakátaon, hindî akalain: n. contingence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, hindi akalain English: contingence Edit
pagkakataon, panahon, dahilan: n. occasion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, panahon, dahilan English: occasion Edit
pangyayari, pagkakataon: n. occurrence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangyayari, pagkakataon English: occurrence Edit
pagkakataon, marapat: adj. opportune.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, marapat English: opportune Edit
panganib, kapanganiban; kapalaran; pagkakataon: n. venture.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panganib, kapanganiban, kapalaran, pagkakataon English: venture Edit
pagkakataon: incident
Tagalog: pagkakataon English: incident Edit
pangyayari, pagkakataon: n. event.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangyayari, pagkakataon English: event Edit
pagkakataon: an appropriate or favorable time or occasion:
Tagalog: pagkakataon English: opportunity Edit
pagkakátaon: Finally! This is just what I was looinkg for.
Tagalog: pagkakataon English: circumstantial Edit
pUnImulkx: Short, sweet, to the point, FREE-ecxatly as information should be!
Tagalog: n. panahon, pangyayari, pagkakataon, okasyon English: occasion Edit
pagkakátaon, pangyayaring hindî sinasadyâ: Got it! Thanks a lot again for hlpeing me out!
Tagalog: pagkakataon, pangyayaring hindi sinasadya English: fortuity Edit
pagkakataon, kapalaran: Way to go on this essay, hpeled a ton.
Tagalog: pagkakataon, kapalaran English: luck Edit
pagkakataon: circumstances
Tagalog: pagkakataon English: circumstances Edit
pagkakátaón: coincidence
Tagalog: pagkakataon English: coincidence Edit
pagkakataon, panahon, kapanahunan: n. opportunity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, panahon, kapanahunan English: opportunity Edit
ligaw, suling; pagkakataon: n. random.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ligaw, suling, pagkakataon English: peevish Edit
mabuti, butihin: adj. good.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabuti, butihin English: good Edit
mabuti, magaling: adj. well.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabuti, magaling English: well Edit
mabuti: fine
Tagalog: mabuti English: fine Edit
tama, mabuti, nasa mabuting lagay: good
Tagalog: tama, mabuti, nasa mabuting lagay English: good Edit
englist: well
Tagalog: mabuti English: well Edit
SFzhUdBlC: Super jzazed about getting that know-how.
Tagalog: mabuti English: grbeoanijruxep Edit
mabuti: I'm fine, thank you.
Mabuti ako, salamat.
Tagalog: mabuti English: fine Edit
mabuti: A nice girl.
mabuting bababe.
Tagalog: mabuti English: nice Edit
mabutó, butuhan: a. bony.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabuto, butuhan English: bony Edit
inam, buti, igi, gandá: n. comeliness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: inam, buti, igi, ganda English: comeliness Edit
kabutihan, buti: n. goodness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kabutihan, buti English: goodness Edit
inam, buti, igi: n. exquisiteness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: inam, buti, igi English: exquisiteness Edit
bote, botelya, praskó: n. pode
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bote, botelya, prasko English: bottle Edit
buti: adj. good.
Tagalog: buti English: fine Edit
buti: good
Tagalog: buti English: good Edit
buti: good
Tagalog: buti English: good Edit
bóte: ikakaayos
Tagalog: bote English: bottle Edit
buti: Good
Tagalog: buti English: good Edit
kabutíhan: goodness
Tagalog: buti, kabutihan English: good, goodness Edit
bot: bot
Tagalog: bot English: Edit
bota, magbota: Word: bota
Active Verb: magbota
English Definition: (noun) boots, rainboots
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: bota, magbota English: boots, rainboots Edit
bota: n. boot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bota English: boot Edit
butó: n. bone, seed.
Tagalog: buto English: bone, seed Edit
boto, bumoto, iboto: Word: boto
Active Verb: bumoto
Passive Verb: iboto
English Definition: 1) vote (noun) 2) to vote -- BUMOTO (verb) 3) to vote for someone -- IBOTO (verb)
Examples: 1) Bumoto tayo sa darating na halalalan. (Let's vote in the coming elections.) 2) Iboto natin ang magaling na kandidato. (Let's vote for the good candidate.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: boto, bumoto, iboto English: vote, vote, vote for Edit
balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalan: n. ballot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalan English: ballot Edit
butó: n. bone.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buto English: bone Edit
butó, punglâ: n. pip.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buto, pungla English: pip Edit
matwid sa pagboto, boto, pagtungkol: n. suffrage.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: matwid sa pagboto, boto, pagtungkol English: suffrage Edit
buto: penis
Tagalog: buto English: penis Edit
boto: Kuto
Tagalog: boto English: disorder Edit
buto: Seeds
Tagalog: buto English: bone Edit
taón: year
Tagalog: taon English: year Edit
taón: n. year.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: taon English: year Edit


Add the English word mabuting pagkakataon
Add the Tagalog word mabuting pagkakataon

English entries searched: mabuting pagkakataon, mabuting, pagkakataon, mabute, mabut
Tagalog entries searched: mabuting pagkakataon, mabuting, pagkakataon, mabutin, mabuti, mabuting pagkataon, mabutg pagkakataon, mabutg, mabut, mabutg pagkakataonin, mabutg pagkakataonhin, mabutg pagkakatanin, mabutg pagkakatanhin, mabutgin, mabutghin, mabtgin, mabtghin, mabuthin, mabtin, mabthin, mabuta, mabute, mabuto, mabutu, mabutg pagkakataona, mabutg pagkakataone, mabutg pagkakataoni, mabutg pagkakataono, mabutg pagkakataonu, mabutg pagkakataonh, mabutg pagkakataonha, mabutg pagkakataonhe, mabutg pagkakataonhi, mabutg pagkakataonho, mabutg pagkakataonhu, mabutg pagkakatan, mabutg pagkakatana, mabutg pagkakatane, mabutg pagkakatani, mabutg pagkakatano, mabutg pagkakatanu, mabutg pagkakatanh, mabutg pagkakatanha, mabutg pagkakatanhe, mabutg pagkakatanhi, mabutg pagkakatanho, mabutg pagkakatanhu, mabutga, mabutge, mabutgi, mabutgo, mabutgu, mabutgh, mabutgha, mabutghe, mabutghi, mabutgho, mabutghu, mabtg, mabtga, mabtge, mabtgi, mabtgo, mabtgu, mabtgh, mabtgha, mabtghe, mabtghi, mabtgho, mabtghu, mabuth, mabutha, mabuthe, mabuthi, mabutho, mabuthu, mabt, mabta, mabte, mabti, mabto, mabtu, mabth, mabtha, mabthe, mabthi, mabtho, mabthu, mabutg pagkakat, mabutg pagkakata, mabutg pagkakate, mabutg pagkakati, mabutg pagkakato, mabutg pagkakatu, buting pagkakataon, buting, mabuteng, kakataon, butin, mabuten, buti, buting pagkataon, butg pagkakataon, butg, mabotg, but, mabot, butg pagkakataonin, mabutg pagkakataonen, butg pagkakataonhin, mabutg pagkakataonhen, butg pagkakatanin, mabutg pagkakatanen, butg pagkakatanhin, mabutg pagkakatanhen, butgin, mabutgen, butghin, mabutghen, btgin, mabtgen, btghin, mabtghen, buthin, mabuthen, btin, mabten, bthin, mabthen, buta, bute, buto, butu, butg pagkakataona, butg pagkakataone, butg pagkakataoni, butg pagkakataono, butg pagkakataonu, butg pagkakataonh, butg pagkakataonha, butg pagkakataonhe, butg pagkakataonhi, butg pagkakataonho, butg pagkakataonhu, butg pagkakatan, butg pagkakatana, butg pagkakatane, butg pagkakatani, butg pagkakatano, butg pagkakatanu, butg pagkakatanh, butg pagkakatanha, butg pagkakatanhe, butg pagkakatanhi, butg pagkakatanho, butg pagkakatanhu, butga, butge, butgi, butgo, butgu, butgh, mabotgh, butgha, butghe, butghi, butgho, butghu, btga, btge, btgi, btgo, btgu, btgha, btghe, btghi, btgho, btghu, buth, maboth, butha, buthe, buthi, butho, buthu, bta, bte, bti, bto, btu, btha, bthe, bthi, btho, bthu, butg pagkakat, butg pagkakata, butg pagkakate, butg pagkakati, butg pagkakato, butg pagkakatu, buteng, kataon, buten, botg, bot, butg pagkakataonen, butg pagkakataonhen, butg pagkakatanen, butg pagkakatanhen, butgen, butghen, btgen, btghen, buthen, bten, bthen, botgh, both, taon

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.