Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76800 Entries

Searching for: lumakad ng ambagan o abuloy

ginayat: o
Tagalog: ginayat English: o Edit
tumipon, magtipon, lumakad ng ambagan ó abuloy: v. collect.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tumipon, magtipon, lumakad ng ambagan o abuloy English: collect Edit
lakad, lumakad: Word: lakad
Active Verb: lumakad
English Definition: (verb) to walk, to leave on a trip, to set out for
Examples: Lumakad ka ng mabilis. (You walk fast.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lakad, lumakad English: walking Edit
lumakad: v. foot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lumakad English: foot Edit
lumakad: v. march.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lumakad English: march Edit
lumakad, maglakád, magpasyal, gumalà: v. walk.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lumakad, maglakad, magpasyal, gumala English: walk Edit
ambag, abuloy: n. collect.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ambag, abuloy English: collect Edit
kaloob, dulot, ambag, bigay; abuloy: n. donation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaloob, dulot, ambag, bigay, abuloy English: donation Edit
abuloy: abuloy: contribution (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: abuloy English: contribution Edit
abuloy, mag-abuloy, umabuloy, iabuloy, abuluyan: Word: abuloy
Active Verb: mag-abuloy; umabuloy
Passive Verb: iabuloy; abuluyan
English Definition: 1) contribution, help-fund, relief, aid, subsidy (noun) 2) to contribute, to aid (verb)
Examples: Mag-abuloy ka sa patay. (Contribute [some money] for the funeral.) Umabuloy ka sa kanya. (Help him.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: abuloy, mag-abuloy, umabuloy, iabuloy, abuluyan English: contribution, help-fund, relief, aid, subsidy, contribute Edit
tulong, abuloy: n. aid.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tulong, abuloy English: aid Edit
tulong, saklolo, abuloy: n. assistance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tulong, saklolo, abuloy English: assistance Edit
saklolo, abuloy, tulong: n. subsidy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: saklolo, abuloy, tulong English: subsidy Edit
saklolo, abuloy, tulong, damay: n. succor.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: saklolo, abuloy, tulong, damay English: succor Edit
alalay, tulong, abuloy: n. support.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: alalay, tulong, abuloy English: support Edit
pagtitipon; ambagan: n. gathering.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagtitipon, ambagan English: gathering Edit
Ó, kung: conj. or.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: o, kung English: or Edit
o, siya: Word: o, siya
English Definition: an expression meaning 'okay; all right; well; etc.'
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: o, siya English: Edit
o: love
Tagalog: o English: love Edit
lákad: walk, destination
Tagalog: lakad English: walk, destination Edit
lakad, maglakad: Word: lakad
Active Verb: maglakad
English Definition: (verb) to walk (not to ride on a vehicle)
Examples: Maglakad na lang tayo. (Let's just take a walk.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lakad, maglakad English: walk Edit
lakad, ilakad: Word: lakad
Passive Verb: ilakad
English Definition: (verb) to peddle, to take care of
Examples: Ilakad mo ang pagtaas ng katungkulan ko sa kaniya. (Have him take care of my promotion.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lakad, ilakad English: peddle, take care of Edit
lakad, makalakad: Word: lakad
Passive Verb: makalakad
English Definition: (verb) to be able to walk
Examples: Nang maputol ang paa niya, hindi na siya makalakad. (When his feet were amputated he could not walk anymore.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lakad, makalakad English: able to walk Edit
lakád: adv. afoot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakad English: afoot Edit
lakad: n. march.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakad English: march Edit
hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulot: n. pass.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hakbang, lakad, landas, daan, pases, pahintulot English: pass Edit
lakad, pasyal, galà: n. walk.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakad, pasyal, gala English: walk Edit
lakad: walk
Tagalog: lakad English: walk Edit
lakad: walk
Tagalog: lakad English: walk Edit
ambag, mag-ambag, iambag: Word: ambag
Active Verb: mag-ambag
Passive Verb: iambag
English Definition: 1) contribution, share in a collective affair (noun) 2) to contribute, to give a share of any kind (verb)
Examples: Mag-ambag tayo para sa mga mahihirap. (Let's give something to the poor.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: ambag, mag-ambag, iambag English: contribution, share in a collective affair, contribute, give a share of any kind Edit
kwota, ukol na hulog [sa pamimilak,] abuloy, ambag: n. quota.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kwota, ukol na hulog, ) abuloy, ambag English: quota Edit
ambag: n. contribution.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ambag English: contribution Edit


Add the English word lumakad ng ambagan o abuloy
Add the Tagalog word lumakad ng ambagan o abuloy

English entries searched: lumakad ng ambagan o abuloy, lumakad, lumakad ng, ambagan o abuloy, lumakad ng ambagan, o abuloy, lumakad ng ambagan o, abuloy, ambagan, ambagan o, o, lumakad ng ambagan o abuloe, lumakad ng ambagan o abulo, ambagan o abuloe, ambagan o abulo, o abuloe, o abulo, abuloe, buloy, abulo, buloe, bulo
Tagalog entries searched: lumakad ng ambagan o abuloy, lumakad, lumakad ng, ambagan o abuloy, lumakad ng ambagan, o abuloy, lumakad ng ambagan o, abuloy, ambagan, ambagan o, o, lumakad n, lakad ng ambagan o abuloy, lakad, lakad ng, lakad ng ambagan, lakad ng ambagan o, lakad n, lumakad ng ambag, lumakad ng ambaga, lumakad ng ambage, lumakad ng ambagi, lumakad ng ambago, lumakad ng ambagu, ambag, ambaga, ambage, ambagi, ambago, ambagu, lakad ng ambag, lakad ng ambaga, lakad ng ambage, lakad ng ambagi, lakad ng ambago, lakad ng ambagu

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.