Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

79079 Entries

Searching for: karanasan

danas, karanasan: experience
Tagalog: danas, karanasan English: experience Edit
danas, karanasan, dumanas, danasin: Word: danas
Active Verb: danasin
Passive Verb: nadanasan
English Definition: (noun) /ka--, --an/ (KARANASAN) experience (verb) to experience, to go through something
Notes: alternate spelling: RANAS, RUMANAS, RANASIN
Examples: 1) Dumanas kami ng hirap nung panahon ng giyera. (We experienced suffering during the time of war.) 2) Danasin kaya niya ang hirap sa buhay? (Will he experience life's suffering?)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: danas, karanasan, dumanas, danasin English: experience Edit
karanasán:
n. experience, background; karanasán
v. experience; naranasan (past tense), nararanasan (progressive present), mararanasan (future tense), daranasin (imperative)
LA County MLS 2009
Tagalog: karanasan English: experience, background Edit
karanasán, kasaysáyan:
n. experience, karanasán;
background, history, kasaysayan
LA County MLS 2009
Tagalog: karanasan, kasaysayan English: history, background, experience Edit


Add the English word karanasan
Add the Tagalog word karanasan

English entries searched: karanasan
Tagalog entries searched: karanasan, kadanasan, karanas, karanasa, karanase, karanasi, karanaso, karanasu, kadanas, kadanasa, kadanase, kadanasi, kadanaso, kadanasu, ranasan, danasan, ranas, ranasa, ranase, ranasi, ranaso, ranasu, danas, danasa, danase, danasi, danaso, danasu

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.