Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

82219 Entries

Searching for: kalagayan

lagay, kalagayan, tayô; kahón, sisidlan: n. case.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, kahon, sisidlan English: case Edit
lagay, kalagayan: n. category.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: category Edit
lagay, kalagayan, kabagayan: n. condition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, kabagayan English: condition Edit
lagay, kalagayan; tayô, katayuan: n. position.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: position Edit
lagay, kalagayan, tayô, katayuan: n. situation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: situation Edit
lagay, kalagayan: n. temperament.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: temperament Edit
lagay, kalagayan; tayô; katayuan; pámahalaan: n. state, people, individual
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan, pamahalaan English: state, people, individual Edit
kalagayan, kilos, asal, ugalì: n. bearing.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalagayan, kilos, asal, ugali English: bearing Edit
kalagayan, pagkabuhay, hanap-buhay: n. business.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalagayan, pagkabuhay, hanap-buhay English: business Edit
kalagayan, katibayan, kapanatilihan, pagkakaayon: n. consistency.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalagayan, katibayan, kapanatilihan, pagkakaayon English: consistency Edit
kalagayan, katibayan, kapanatilihán, pagkakaayon: n. consistence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalagayan, katibayan, kapanatilihan, pagkakaayon English: consistency Edit
kalagayan: Position, Situation Temperment
Tagalog: kalagayan English: condition Edit
kalagayan: people, position, condition, virtue, well-being
Tagalog: kalagayan English: people, position, condition, virtue, well-being Edit
lagayan: lagayan: container or bag (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: lagayan English: container, bag Edit
lagáy: n. location.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay English: location Edit
tayô, lagay: n. posture.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tayo, lagay English: posture Edit
buhay, lagay, tao: n. being.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buhay, lagay, tao English: being Edit
lagay, lumagay, ilagay: Word: nakalagay
Active Verb: lumagay
Passive Verb: ilagay
English Definition: (verb) to put oneself in a certain condition (verb) to put, to place (something); to lay down something
Examples: 1) Lumagay ka naman sa lugar nya at nang maintindihan mo kung bakit niya nagawa iyon. (You put yourself in his shoes and you will understand why he did it.) 2) Ilagay mo ang libro sa mesa. (Put the book on the table.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lagay, lumagay, ilagay English: put, place, lay down Edit
hanáy; lagay, tayô, urì, taas, ayos: Kudos! What a neat way of thniikng about it.
Tagalog: hanay, lagay, tayo, uri, taas, ayos English: range Edit


Add the English word kalagayan
Add the Tagalog word kalagayan

English entries searched: kalagayan
Tagalog entries searched: kalagayan, kalagay, kalagaya, kalagaye, kalagayi, kalagayo, kalagayu, lagayan, lagay, lagaya, lagaye, lagayi, lagayo, lagayu

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.