Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76800 Entries

Searching for: kaigaigaya

kaigaigaya, masarap, maganda: nice
Tagalog: kaigaigaya, masarap, maganda English: nice Edit
tumulad, pumaris, gumaya; maghwad, magwangis, magmukhâ, igaya: v. assimilate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tumulad, pumaris, gumaya, maghwad, magwangis, magmukha, igaya English: assimilate Edit
itulad, iparis, iwangkí, igaya: v. liken.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: itulad, iparis, iwangki, igaya English: liken Edit
gáya, kagáya: like, similar to, the same as. Syn. tulad, katulad.
Tagalog: gaya, kagaya English: like, similar, same, imitation Edit
gaya: gaya: imitate; mimic (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: gaya English: imitate, mimic Edit
gaya, gumaya, gayahin: Word: gaya
Active Verb: gumaya
Passive Verb: gayahin
English Definition: (verb) to imitate, to emulate
Examples: 1) Gumaya ka sa akin. (You imitate me.) 2) Gayahin mo ako. (Imitate me.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: gaya, gumaya, gayahin English: imitateimitate, emulate Edit
gaya, manggaya, gayahin: Word: gaya
Active Verb: manggaya
Passive Verb: gayahin
English Definition: (verb) to imitate
Examples: 1) Huwag kang manggaya ng masamang tao. (You should not imitate a bad guy.) 2) Gayahin mo ang mabait na bata. (Imitate the good boy.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: gaya, manggaya, gayahin English: imitate Edit
gaya, para, gayon din, kung paano, yamang: conj. as.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gaya, para, gayon din, kung paano, yamang English: as Edit
gaya, para, paris: adv. like.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gaya, para, paris English: like Edit
gaya: imitate
Tagalog: gaya English: imitate Edit
gaya: Manggaya
Gumaya
Gayahan
Tagalog: gaya English: imitate Edit


Add the English word kaigaigaya
Add the Tagalog word kaigaigaya

English entries searched: kaigaigaya
Tagalog entries searched: kaigaigaya, igaigaya, gaigaya, igaya, gaya

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.