Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76184 Entries

Searching for: incite

pukáwin: incite, arouse, excite, inspire
Tagalog: pukawin English: incite, arouse, excite, inspire Edit
udyok, mag-udyok, udyukan: Word: udyok
Active Verb: mag-udyok
Passive Verb: udyukan
English Definition: (verb) to induce; to incite; to prod
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: udyok, mag-udyok, udyukan English: induce, incite, prod Edit
humalina, magbuyó, mag-udyok: v. incite.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: humalina, magbuyo, mag-udyok English: incite Edit
sulsol, sumulsol, manulsol, sulsulan: Word: sulsol
Active Verb: sumulsol; manulsol
Passive Verb: sulsulan
English Definition: (verb) to prod; to incite someone to do something usually not good; to instigate
Examples: 1) Hindi mahilig ang kanyang manugang na manulsol ng kanilang anak. (Her in-laws are not fond of inciting their son.) 2) Huwag ka nang manulsol sa away ng mga kapatid mo. (You should not prod into your brother's fight.) 3) Gusto niyang sulsulan ang kanyang anak na makipag-away sa kanilang kapit-bahay. (She likes to instigate her son to have a fight w
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: sulsol, sumulsol, manulsol, sulsulan English: prod, incite, instigate Edit
udyok: Mag-udyok
Udyukan
Tagalog: udyok English: incite, induce Edit
paharapin sa paglilitis; banggitin, tukuyin: v. cite.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paharapin sa paglilitis, banggitin, tukuyin English: cite Edit
tinutukoy: mention, cite
Tagalog: tinutukoy English: mention, cite Edit
OWdtYFniGGGiuz: Thank you so much for this atricle, it saved me time!
Tagalog: kiti English: amtfjsof Edit
jPlzKenNo: Play informative for me, Mr. internet wiretr.
Tagalog: kitin English: efnjvrkpenkyko Edit
kíta: pay or salary. Syn. sahod, sweldo
Tagalog: kita English: pay, salary Edit
kita, pinag-arawan, salaping pinagtrabahuhan: n. earning.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kita, pinag-arawan, salaping pinagtrabahuhan English: earning Edit
kita, bayad, upa: n. income.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kita, bayad, upa English: income Edit
labás, kita: adj. outward.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: labas, kita English: outward Edit
bayad, sahod, kita, upa: n. salary.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bayad, sahod, kita, upa English: salary Edit
kita: mahal kita
Tagalog: kita English: you Edit
kita, makita: Root: kita / inf: makita / presnt: makikita
Tagalog: kita, makita English: be seen Edit
sáhod, kíta, suwéldo: n. pay, salary, wages, earnings, sáhod, kíta, suwéldo (Sp. sueldo)
LA County MLS 2008
Tagalog: sahod, kita, suweldo English: pay, salary, wages, earnings Edit
kitá: This is a dual pronoun, equivelent to ko and ka, like in pupuntahan kita. I will go to you. kain na mi
Tagalog: kita English: i find it Edit
gana, kita: How much do you earn for one day?
Magkano ba ang gana mo parang isang araw?
Tagalog: gana, kita English: earn Edit
kita: sight
Tagalog: kita English: sight Edit
kita: Earn-Kita
Earned-kumita
kumikita-earning
Tagalog: kita English: earning Edit
kita: Makakita
Nakakiita
Tagalog: kita English: visual Edit
kitá: Pronoun ko plus ikaw combined
1st person to 2nd person (with focus on 2nd)
Mahal kitá! I love YOU!
Tagalog: kitá English: you by me Edit


Add the English word incite
Add the Tagalog word incite

English entries searched: incite, cite
Tagalog entries searched: incite, cite, citein, citehin, citin, cithin, citeh, citeha, citehe, citehi, citeho, citehu, cit, cita, citi, cito, citu, cith, citha, cithe, cithi, citho, cithu, citeen, citehen, citen, cithen, cet, ceth

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.