Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

81281 Entries

Searching for: hinhin hinahon

hinhín hinahon, bait: n. pudicity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinhin hinahon, bait English: pudicity Edit
hinhín: modesty
Tagalog: hinhin English: modesty Edit
pitagan, hinhin: n. decorum.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pitagan, hinhin English: decorum Edit
hihahon, hinhin, kabaitan: n. sobriety.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hihahon, hinhin, kabaitan English: sobriety Edit
hinhin: decorum
Tagalog: hinhin English: decorum Edit
hináhon: calm, sober, soberness
Tagalog: hinahon English: calm, sober, soberness Edit
hinahon, huminahon, mahinahon: Word: hinahon
Active Verb: huminahon
English Definition: (adj) /ma--/ (mahinahon) self-controlled, calm (verb) to be calm
Examples: Huminahon ka at nang hindi ka atakihin sa puso. (You should be calm so you will not have a heart attack.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: hinahon, huminahon, mahinahon English: self-controlled, calm Edit
katahimikan, kalamigan ng isip, hinahon, katiwasayan, kapalagayan ng loob: n. calm.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katahimikan, kalamigan ng isip, hinahon, katiwasayan, kapalagayan ng loob English: calm Edit
hinahon, bait: n. circumspection.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinahon, bait English: circumspection Edit
hinahon, pagkatimtiman, kaamuang-loob: n. docility.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinahon, pagkatimtiman, kaamuang-loob English: docility Edit
kalamigan ng loob, hinahon: n. dispassion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalamigan ng loob, hinahon English: dispassion Edit
kabaitan, hinahon, katalinuan: n. discretion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kabaitan, hinahon, katalinuan English: discretion Edit
pagpipigil, hinahon: n. continency.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagpipigil, hinahon English: continency Edit
pagpipigil, hinahon: n. continence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagpipigil, hinahon English: continence Edit
katimtimang-loob, hinahon, bait: n. honesty.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katimtimang-loob, hinahon, bait English: honesty Edit
katamtaman, hinahon, banayad: adj. moderate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katamtaman, hinahon, banayad English: moderate Edit
hinahon, bait: n. moderation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinahon, bait English: moderation Edit
hinahon, katahimikan: n. sedateness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinahon, katahimikan English: sedateness Edit
linaw, liwanag, katahimikan, hinahon: n. serenity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: linaw, liwanag, katahimikan, hinahon English: serenity Edit
baít, kabaitan; hinahon, ingat: n. prudence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bait, kabaitan, hinahon, ingat English: prudence Edit
katamtaman, kainaman, hinahon, katatagan: n. temperance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katamtaman, kainaman, hinahon, katatagan English: temperance Edit
hina, manghina: Word: hina
Active Verb: manghina
English Definition: (verb) to feel weak
Examples: Marami siyang kinain upang hindi siya manghina. (He ate a lot so he would not feel weak.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: hina, manghina English: feel weak Edit
hinà, kapintasan: n. foible.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hina, kapintasan English: foible Edit
kahinaan, hinà: n. feebleness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kahinaan, hina English: feebleness Edit
hinà, kahinaan, dupok, karupukan: n. weakness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hina, kahinaan, dupok, karupukan English: weakness Edit
si-rà, pin-salà, sa-mâ, hi-nà, kapansanan:
vt. to impair, to weaken, sirà-in, ipinsalà, ipasamâ, ipahinà
passive v. nasirà, napinsalà, napasamâ, huminà
adj. impaired, weakened, napinsalà, napasamâ, huminà
n. impairment, handicap, kapansanan, kapinsala-an, kasira-an, kahina-an
LA County MLS 2008
Tagalog: sira, pinsala, sama, hina, kapansanan English: impair, impaired, weaken, impairment, handicap Edit
hina, humina, mahina: Word: hina
Active Verb: humina
English Definition: (adj) /ma--/ (mahina) weak; lacking in strength (verb) to become weak
Examples: Humina ang kanyang katawan matapos siyang tumakbo ng malayo. (His body became weak after he ran a long distance.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: hina, humina, mahina English: wake Edit
hina: Kahinaan-weakness of the body
Tagalog: hina English: weak Edit
ha: Word: ha?
English Definition: 1) What is it? What do you mean? (int. particle) 2) Do you understand? (int. particle) 3) Is that so? (int. particle with element of surprise)
L2 Definition: 1) (syn) Ano? Ano kamo? Ha? (What's that again?) 2) (syn) Naiintindihan mo ba? Nauunawaan mo ba? (Do you understand?) 3) (syn) Ganoon ba? Siyanga ba? Ganoon pala, ha? (So that's what it is, huh?)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: ha English: what is meaning in tagalog solidarity Edit
hi: hi
Tagalog: hi English: hi Edit
hi: wrong
Tagalog: hi English: wrong Edit
ho: informal honorific
Tagalog: ho English: informal honorific Edit
ho: anong tagalog ng ho?
Tagalog: ho English: Edit
ho: A sign of respect you use for elders or people of authority
"Ano ho ang sinabi nyo?"
Tagalog: ho English: ho Edit
hahnu: A German Rooster
Tagalog: hahnu English: hahnu Edit


Add the English word hinhin hinahon
Add the Tagalog word hinhin hinahon

English entries searched: hinhin hinahon, hinhin, hinahon
Tagalog entries searched: hinhin hinahon, hinhin, hinahon, hhin hinahon, hhin, hahon, hhin hinahonin, hhin hinahonhin, hhin hinahnin, hhin hinahnhin, hhinin, hhinhin, hhnin, hhnhin, hahonin, hahonhin, hahnin, hahnhin, hinh, hinha, hinhe, hinhi, hinho, hinhu, hin, hina, hine, hini, hino, hinu, hha, hhe, hhi, hho, hhu, ha, he, hi, ho, hu, hhin hinahona, hhin hinahone, hhin hinahoni, hhin hinahono, hhin hinahonu, hhin hinahonh, hhin hinahonha, hhin hinahonhe, hhin hinahonhi, hhin hinahonho, hhin hinahonhu, hhin hinahn, hhin hinahna, hhin hinahne, hhin hinahni, hhin hinahno, hhin hinahnu, hhin hinahnh, hhin hinahnha, hhin hinahnhe, hhin hinahnhi, hhin hinahnho, hhin hinahnhu, hhina, hhine, hhini, hhino, hhinu, hhinh, hhinha, hhinhe, hhinhi, hhinho, hhinhu, hhna, hhne, hhni, hhno, hhnu, hhnha, hhnhe, hhnhi, hhnho, hhnhu, hahona, hahone, hahoni, hahono, hahonu, hahonh, hahonha, hahonhe, hahonhi, hahonho, hahonhu, hahn, hahna, hahne, hahni, hahno, hahnu, hahnh, hahnha, hahnhe, hahnhi, hahnho, hahnhu, hinhen, hhen, hhin hinahonen, hhin hinahonhen, hhin hinahnen, hhin hinahnhen, hhinen, hhinhen, hhnen, hhnhen, hahonen, hahonhen, hahnen, hahnhen, henh, hen, hhenh, hna, hnha

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.