Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76244 Entries

Searching for: gumising

gomahan, lagyan ng goma: v. gum.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gomahan, lagyan ng goma English: gum Edit
gilagid: n. gum.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gilagid English: gum Edit
goma, dagtâ ng isang urì ng punong kahoy: n. gum.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: goma, dagta ng isang uri ng punong kahoy English: gum Edit
gumising, pumukaw; magbuyó, umudyok, sumulsol: v. arouse.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gumising, pumukaw, magbuyo, umudyok, sumulsol English: arouse Edit
gumising, pumukaw: v. awake.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gumising, pumukaw English: awake Edit
gumising, pumukaw: v. awaken.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gumising, pumukaw English: awaken Edit
gumising, pumukaw: v. rouse.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gumising, pumukaw English: rouse Edit
magpuyat; gumising: v. wake.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magpuyat, gumising English: wake Edit
pumukaw, gumising: Example: [English]Ninoy Aquino's heroic deeds awaken the Filipino's nationalism. [Tagalog]Ang Kabayanihan ni Ninoy Aquino ang pumukaw sa Pagkamakabayan ng Filipino.
Tagalog: pumukaw, gumising English: awaken Edit
gumising: v. waken.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gumising English: waken Edit
gising, manggising, gisingin: Word: gising
Active Verb: manggising
Passive Verb: gisingin
English Definition: (verb) to rouse someone
Examples: 1) Manggising ka ng natutulog na bata. (You wake up the sleeping child.) 2) Gisingin mo ang natutulog na bata. (Wake up the sleeping child.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: gising, manggising, gisingin English: rouse Edit
gisíng: adj. awake.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gising English: awake Edit
pagpupuyat; gisíng; bakas ng lakad ng sasakyan sa tubig: n. wake.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagpupuyat, gising, bakas ng lakad ng sasakyan sa tubig English: wake Edit
gisíng; maingat: adj. wakeful.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gising, maingat English: wakeful Edit
gising: awake
Tagalog: gising English: awake Edit
gisa, maggisa, gisahin: Word: gisa
Active Verb: maggisa
Passive Verb: gisahin
English Definition: (verb) to saute, to cook in oil, garlic, onions, or tomatoes
Examples: 1) Maggisa ka ng gulay para sa hapunan natin. (You saute some vegetables for our dinner.) 2) Gisahin mo ang manok. (Saute the chicken.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: gisa, maggisa, gisahin English: saute Edit
goms: goms
Tagalog: goms English: Edit


Add the English word gumising
Add the Tagalog word gumising

English entries searched: gumising, gumise, gumis, gume, gum, gumi
Tagalog entries searched: gumising, gumisin, gumisi, gising, gisin, gisi, gumisg, gumis, gumisgin, gumisghin, gumsgin, gumsghin, gumishin, gumsin, gumshin, gumisa, gumise, gumiso, gumisu, gis, gisa, gise, giso, gisu, gumisga, gumisge, gumisgi, gumisgo, gumisgu, gumisgh, gumisgha, gumisghe, gumisghi, gumisgho, gumisghu, gumsg, gumsga, gumsge, gumsgi, gumsgo, gumsgu, gumsgh, gumsgha, gumsghe, gumsghi, gumsgho, gumsghu, gumish, gumisha, gumishe, gumishi, gumisho, gumishu, gums, gumsa, gumse, gumsi, gumso, gumsu, gumsh, gumsha, gumshe, gumshi, gumsho, gumshu, gumiseng, gumisen, giseng, gisen, gumesg, gumes, gumisgen, gumisghen, gumsgen, gumsghen, gumishen, gumsen, gumshen, ges, gumesgh, gomsg, gomsgh, gumesh, goms, gomsh

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.