Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76184 Entries

Searching for: enjoyment (johanes tayams')

twâ, galak; taglay, tamó, kamít: n. enjoyment.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: twa, galak, taglay, tamo, kamit English: enjoyment Edit
wili: (noun) - enjoyment
(Source: Tag-Eng dictionary, Carl R. Galvez Rubino)

Example:
"At ako'y nawili sa kung papaano ipinagugulong-gulong ni Don Felipeng Kastila sa bayan, ang mga erre sa kanyang dila habang sinisigawan niya ang kanyang utusa."
(Source: Kangkong 1896, Ceres S.C. Alabado)
Tagalog: wili English: enjoyment Edit
magsaya: magsaya: enjoy (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: magsaya English: enjoy Edit
tamasa: tamasa: enjoy (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: tamasa English: enjoy Edit
lasap, lumasap, lasapin: Word: lasap
Active Verb: lumasap
Passive Verb: lasapin
English Definition: (verb) to relish the taste of food; to enjoy (something)
Examples: 1) Lumasap siya ng pagkaing niluto ng kanyang nanay. (He relished the taste of his mother's dish.) 2) Lasapin mo ang simoy ng hangin. (Enjoy the good smell of air.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lasap, lumasap, lasapin English: relish, enjoy Edit
matwâ, magalak; magtaglay, magtamó, magkamít: v. enjoy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: matwa, magalak, magtaglay, magtamo, magkamit English: enjoy Edit
sigla: joy, happiness
Tagalog: sigla English: joy, happiness Edit
kasiyahan: joy, happiness
Tagalog: siya, kasiyahan English: joy, happiness Edit
lugod, kaluguran: delight, joy, satisfaction, pleasure
Tagalog: lugod, kaluguran English: delight, joy, satisfaction, pleasure Edit
ligáya, kaligayáhan: joy, happiness, blessings, gladness
Tagalog: ligaya, kaligayahan English: joy, happiness, blessings, gladness Edit
tuwa: Word: tuwa
English Definition: (noun) joy; pleasure; gladness
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: tuwa English: joy, pleasure, gladness Edit
galák, kagalakán: n. joy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: galak, kagalakan English: joy Edit
magalak, matwâ: v. joy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magalak, matwa English: joy Edit
dean, kura sa katedral: n. dean.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: dean, kura sa katedral English: joy Edit
sayá, kasayáhan: That's way the betsset answer so far!
Tagalog: saya, kasayahan English: joy, happiness, affair, entertainment, festivity, gladness, fun, mirth Edit
pleasure, enjoyment (johanes tayams'): siramity
Tagalog: pleasure, enjoyment (johanes tayams') English: siramity Edit


Add the English word enjoyment (johanes tayams')
Add the Tagalog word enjoyment (johanes tayams')

English entries searched: enjoyment (johanes tayams'), enjoyment, (johanes tayams'), enjoyment (johanes, tayams'), (johanes, enjoyment (johanes tayams, '), (johanes tayams, tayams, joyment (johanes tayams'), enjoyme, joyment, enjoy, enjoym, enjoyment (johane, joyment (johanes, enjoyment (johan, (johane, (johan, joyment (johanes tayams, enjoyment (johanes tayam, (johanes tayam, tayam, joyme, joy, joym, enjoe, enjo, joyment (johane, joyment (johan, joyment (johanes tayam, joe, jo
Tagalog entries searched: enjoyment (johanes tayams'), enjoyment, (johanes tayams'), enjoyment (johanes, tayams'), (johanes, enjoyment (johanes tayams, '), (johanes tayams, tayams

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.