Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

82238 Entries

Searching for: enjoyment

twâ, galak; taglay, tamó, kamít: n. enjoyment.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: twa, galak, taglay, tamo, kamit English: enjoyment Edit
wili: (noun) - enjoyment
(Source: Tag-Eng dictionary, Carl R. Galvez Rubino)

Example:
"At ako'y nawili sa kung papaano ipinagugulong-gulong ni Don Felipeng Kastila sa bayan, ang mga erre sa kanyang dila habang sinisigawan niya ang kanyang utusa."
(Source: Kangkong 1896, Ceres S.C. Alabado)
Tagalog: wili English: enjoyment Edit
magsaya: magsaya: enjoy (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: magsaya English: enjoy Edit
tamasa: tamasa: enjoy (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: tamasa English: enjoy Edit
lasap, lumasap, lasapin: Word: lasap
Active Verb: lumasap
Passive Verb: lasapin
English Definition: (verb) to relish the taste of food; to enjoy (something)
Examples: 1) Lumasap siya ng pagkaing niluto ng kanyang nanay. (He relished the taste of his mother's dish.) 2) Lasapin mo ang simoy ng hangin. (Enjoy the good smell of air.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lasap, lumasap, lasapin English: relish, enjoy Edit
matwâ, magalak; magtaglay, magtamó, magkamít: v. enjoy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: matwa, magalak, magtaglay, magtamo, magkamit English: enjoy Edit
sigla: joy, happiness
Tagalog: sigla English: joy, happiness Edit
kasiyahan: joy, happiness
Tagalog: siya, kasiyahan English: joy, happiness Edit
lugod, kaluguran: delight, joy, satisfaction, pleasure
Tagalog: lugod, kaluguran English: delight, joy, satisfaction, pleasure Edit
ligáya, kaligayáhan: joy, happiness, blessings, gladness
Tagalog: ligaya, kaligayahan English: joy, happiness, blessings, gladness Edit
tuwa: Word: tuwa
English Definition: (noun) joy; pleasure; gladness
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: tuwa English: joy, pleasure, gladness Edit
galák, kagalakán: n. joy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: galak, kagalakan English: joy Edit
magalak, matwâ: v. joy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magalak, matwa English: joy Edit
dean, kura sa katedral: n. dean.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: dean, kura sa katedral English: joy Edit
sayá, kasayáhan: That's way the betsset answer so far!
Tagalog: saya, kasayahan English: joy, happiness, affair, entertainment, festivity, gladness, fun, mirth Edit


Add the English word enjoyment
Add the Tagalog word enjoyment

English entries searched: enjoyment, enjoyme, joyment, enjoy, enjoym, joyme, joy, joym, enjoe, enjo, joe, jo
Tagalog entries searched: enjoyment

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.