Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

81586 Entries

Searching for: butihin

mapagmabutí, mapagbiyayà, magandang loob, butihin: a. bounteous.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mapagmabuti, mapagbiyaya, magandang loob, butihin English: bounteous Edit
maganda, butihin: adj. comely.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maganda, butihin English: comely Edit
mabuti, butihin: adj. good.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabuti, butihin English: good Edit
magandang loob, butihin, mabuting asal: adj. kind.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magandang loob, butihin, mabuting asal English: kind Edit
inam, buti, igi, gandá: n. comeliness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: inam, buti, igi, ganda English: comeliness Edit
kabutihan, buti: n. goodness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kabutihan, buti English: goodness Edit
inam, buti, igi: n. exquisiteness.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: inam, buti, igi English: exquisiteness Edit
bote, botelya, praskó: n. pode
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bote, botelya, prasko English: bottle Edit
buti: adj. good.
Tagalog: buti English: fine Edit
buti: good
Tagalog: buti English: good Edit
buti: good
Tagalog: buti English: good Edit
bóte: ikakaayos
Tagalog: bote English: bottle Edit
buti: Good
Tagalog: buti English: good Edit
kabutíhan: goodness
Tagalog: buti, kabutihan English: good, goodness Edit
bot: bot
Tagalog: bot English: Edit
bota, magbota: Word: bota
Active Verb: magbota
English Definition: (noun) boots, rainboots
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: bota, magbota English: boots, rainboots Edit
bota: n. boot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bota English: boot Edit
butó: n. bone, seed.
Tagalog: buto English: bone, seed Edit
boto, bumoto, iboto: Word: boto
Active Verb: bumoto
Passive Verb: iboto
English Definition: 1) vote (noun) 2) to vote -- BUMOTO (verb) 3) to vote for someone -- IBOTO (verb)
Examples: 1) Bumoto tayo sa darating na halalalan. (Let's vote in the coming elections.) 2) Iboto natin ang magaling na kandidato. (Let's vote for the good candidate.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: boto, bumoto, iboto English: vote, vote, vote for Edit
balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalan: n. ballot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalan English: ballot Edit
butó: n. bone.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buto English: bone Edit
butó, punglâ: n. pip.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buto, pungla English: pip Edit
matwid sa pagboto, boto, pagtungkol: n. suffrage.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: matwid sa pagboto, boto, pagtungkol English: suffrage Edit
buto: penis
Tagalog: buto English: penis Edit
boto: Kuto
Tagalog: boto English: disorder Edit
buto: Seeds
Tagalog: buto English: bone Edit


Add the English word butihin
Add the Tagalog word butihin

English entries searched: butihin
Tagalog entries searched: butihin, butih, butihhin, buthin, buthhin, butiha, butihe, butihi, butiho, butihu, buti, butihh, butihha, butihhe, butihhi, butihho, butihhu, buth, butha, buthe, buthi, butho, buthu, but, buta, bute, buto, butu, buthh, buthha, buthhe, buthhi, buthho, buthhu, butihen, buteh, butihhen, buthen, buthhen, butehh, both, bot, bothh

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.