Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

69892 Entries

Searching for: an adjective prefix menghe

isa: art. an.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: isa English: an Edit
pangturing, adhetibo: n. adjective.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangturing, adhetibo English: adjective Edit
pang uri: ADJECTIVE
Tagalog: pang uri English: adjective Edit
pang-úrì: adjectives


Tagalog: pang-uri, panguri English: adjective Edit
panugpong sa unahan ng salitâ: n. prefix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panugpong sa unahan ng salita English: prefix Edit
iugpong, isugpóng: v. prefix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: iugpong, isugpong English: prefix Edit
unlapi: isang klase ng mga panlapi na inilalagay sa UNAhan ng salita hal. umikot [ang salitang ugat(root word) ay ikot]
(prefix)
Tagalog: unlapi English: prefix Edit
itakda: appoint, assign, fix, impress, ordain, set
Tagalog: itakda English: appoint, assign, fix, impress, ordain, set Edit
ayos, mag-ayos, ayusin: Word: ayos
Active Verb: mag-ayos
Passive Verb: ayusin
English Definition: 1) order, orderliness (noun) 2) orderly, arranged -- maayos (adj) 3) to arrange, to put in order, to fix (verb)
Examples: 1) Mag-ayos ka ng iyong gamit sa bahay. (Put your things in order in the house.) 2) Maayos ang kanyang gamit sa bahay. (Her things at home are in order.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: ayos, mag-ayos, ayusin English: order, orderliness, orderly, arranged, arrange, put in order, fix Edit
ilapat, iakma, pagtibayin: v. fix.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ilapat, iakma, pagtibayin English: fix Edit
mag-ayos: n. order, appearance; fix; good; ok
Tagalog: mag-ayos English: order, fix, fixed, arrange, arranged, appearance, good, ok, okey Edit
an: anallogy
Tagalog: an English: anallogy Edit
adjective: adjectives
Tagalog: adjective English: Edit


Add the English word an adjective prefix menghe
Add the Tagalog word an adjective prefix menghe

English entries searched: an adjective prefix menghe, an, adjective prefix menghe, an adjective, prefix menghe, an adjective prefix, menghe, adjective, adjective prefix, prefix, djective prefix menghe, fix menghe, djective, djective prefix, fix
Tagalog entries searched: an adjective prefix menghe, an, adjective prefix menghe, an adjective, prefix menghe, an adjective prefix, menghe, adjective, adjective prefix, prefix, an adjective pdefix menghe, an adjective prefex, adjective prefex, prefex

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.