Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76184 Entries

Searching for: system

para-án, pamamaraán: n. system, procedure, protocol, way of doing
v. paraanan, to make a way, to find a way; paraanin, to give way
n. taga-pamaraán, facilitator
LA County MLS 2008
Tagalog: paraan, pamamaraan, tagapamaraan English: system, procedure, protocol, facilitator Edit
pamamara-án, pagpapa-lákad, patakarán, tuntúnin:
n. process, procedure, system, principle
pamamaraan, pagpapalakad, patakaran, tuntunin
v. to proceed, ipagpatuloy; to process, to handle, pamahalaan, asikasuhin
LA County MLS 2009/27629
Tagalog: pamamaraan, pagpapalakad, patakaran, tuntunin English: process, procedure, system Edit
ayos, sistema, husay: n. system.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ayos, sistema, husay English: system Edit


Add the English word system
Add the Tagalog word system

English entries searched: system
Tagalog entries searched: system

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.